top of page

Pravni poslovi i savjetovanje

U suradnji s našim dugogodišnjim vanjskim suradnicima, ovlaštenim i dugogodišnjim odvjetničkim uredom , ovlaštenim geodetskim uredima, ovlaštenim uredima arhitekata, nudimo sljedeće vrste poslova nužnih za postupak upisa u zemljišne knjige, katastar te druge javne očevidnike.

- izrada svih vrsta ugovora:

 

 • ugovor o kupoprodaji nekretnina

 • ugovor o najmu nekretnina

 • ugovor o zakupu nekretnina

 • ugovor o darovanju

 • ugovor o podjeli posebnih dijelova nekretnine - etažiranje

 • ugovor o pravu građenja

 • ugovor o pravu služnosti

 • ugovor o doživotnom uzdržavanju/ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

 • ugovor o podjeli bračne stečevine

 • sudski podnesci

 • dopuna dokumentacije

 • izrada i ostalih vrsta pravnih akata sukladno potrebi i problematici nalogodavca

- poslovi vezani uz pravno savjetovanje:

 • pružanje pravne pomoći u smislu savjetovanja potrebnih za realizaciju i rješavanje problematike postupka nalogodavca

- praćenje tijeka postupka

 • konstantno praćenje statusa predmeta​

 • provjera donesenih sudskih rješenja​

 • izrada podnesaka u smislu dodatnih isprava, prigovora, prijava, prigovora i žalbi na rješenje suda

#ugovor #darovanje #kupoprodaja #kupnja #prodaja #etažiranje #sud #podnesak #pravo #pravniakt #uzdržavanje #bračnastečevina

bottom of page