top of page

Posebna ponuda i mogućnost za prodavatelje nekretnina

U smislu posebne ponude i mogućnosti za korisnike naših usluga, u suradnji s našim stalnim vanjskim suradnicima osmislili smo mogućnost naplate naših usluga na sljedeći način.
 
Ukoliko prodajete nekretninu koja nema riješen imovinsko pravni status i/ili legalnost građevine, a trenutno niste u mogućnosti iz financijskih razloga pristupiti poslovima rješavanja imovinsko pravnog statusa i/ili rješavanja pitanja legalnosti nekretnine, slobodni smo Vam ponuditi više opcija naplate naših usluga:
 - Kao jednu od opcija pružamo Vam mogućnost kao prodavatelju nekretnine s neriješenim imovinskopravnim statusom da agencija za Vas odradi cjelokupan posao rješavanja imovinsko pravnog statusa nekretnine, odnosno sređivanja imovinskopravnih odnosa, a da se sama naplata izvršenih usluga naplati po realizaciji prodaje Vaše nekretnine.

  U slučaju da Vas interesira ovakva mogućnost poslovanja agencija će uzeti u isključivu prodaju Vašu           nekretninu i realizirati kompletan posao za Vas, a Vi nećete biti opterećeni naplatom rješavanja imovinskopravnog posla, odnosno sređivanja vlasničke dokumentacije do momenta prodaje same nekretnine.

- Ostale vrste naplate su po uobičajenom modelu naplate, odnosno po realizaciji određenih faza ili cjelokupnog posla od strane naručitelja, ovisno od vrste angažmana te dostave dokumentacije naručitelju.


 

bottom of page