top of page

Poslovi vezani uz upis nekretnine u zemljišne knjige i katastar

U suradnji s našim dugogodišnjim vanjskim suradnicima, ovlaštenim geodetskim uredima , nudimo

sljedeće poslove koji prethode upisu u katastar, odnosno sređivanju katastarskih čestica i analizi istih te upisa vlasnika i posjednika:

Izrada geodetskog elaborata s prijavnim listom za upis zgrade podrazumijeva sljedeće radnje:

- prikupljanje potrebnih podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici

- izrada geodetskog elaborata za upis zgrade u zemljišnu knjigu

- ishođenje potvrde geodetskog elaborata od strane katastra

- dostava ovjerenog elaborata u zemljišne knjige i nalogodavcu

Izrada geodetskog elaborata s prijavnim listom za usklađenje obuhvaća sljedeće radnje:

- prikupljanje potrebnih podataka o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici

- izrada geodetskog elaborata kojim se usklađuje zemljišnoknjižno stanje sa stanjem u katastru formiranjem zemljišnoknjižne čestice

- ishođenje potvrde geodetskog elaborata od strane nadležnog ureda za katastar i geodetske poslove

- dostava ovjerenog elaborata nadležnom zemljišnoknjižnom sudu i nalogodavcu

Izrada geodetskog elaborata s prijavnim listom za evidentiranje katastarske čestica podrazumijeva sljedeće radnje:

- prikupljanje potrebnih podataka o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici

- izrada geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih, već evidentiranih katastarskih čestica (evidentiranje, brisanje, promjena podataka i dr.)

- ishođenje potvrde geodetskog elaborata od strane Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove

- dostava ovjerenog elaborata zemljišnoknjižnom sudu i nalogodavcu

Ishođenje rješenja o formiranju nove građevinske čestice podrazumijeva sljedeće radnje:

- prikupljanje potrebne dokumentacije i podnošenje zahtijeva

- ishođenje rješenja o formiranju nove građevinske čestice

- dostava rješenja nalogodavcu

 

 

 

 

POSLOVI KOJI NISU NAVEDENI, A ODNOSE SE NA GEODETSKE USLUGE MOGU SE OBAVITI NA ZAHTJEV NARUČITELJA UKOLIKO SU NUŽNI I POTREBNI.

#geodet #geodetskiposlovi #geodezija #čestica #elaborat #uvjerenje #katastar #zemljišneknjige #prijavnilist #usklađenje #zgrada #evidentiranje

bottom of page