top of page

Posredovanje u prometu nekretnina

Agencija Dom Commerce pruža usluge posredovanja u prometu nekretnina.

  • posredovanje pri kupnji, prodaji, unajmljivanja, iznajmljivanju, zakupu, zamjeni nekretnina

  • pravno savjetovanje

  • potražujemo za naše dugogodišnje komitente građevinska zemljišta za gradnju višestambenih zgrada, obiteljskih kuća, poslovnih hala, poslovnih zgrada, zgrada posebnih namjena.

  • potražujemo za naše dugogodišnje komitente poslovne prostore za kupnju i zakup

  • potražujemo za naše dugogodišnje komitente stanove svih vrsta

Dom Commerce ispunjava sve uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama području Republike Hrvatske.

REGISTAR POSREDNIKA

Matični broj: 91358868

OIB: 49472182170

Naziv: DOM COMMERCE

Adresa sjedišta: Ulica fra Grge Martića 67, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

Županija sjedišta: GRAD ZAGREB

Adresa poslovanja: Ulica fra Grge Martića 67, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

Županija poslovanja: GRAD ZAGREB

Vrsta poslovnog subjekta: OBRTNIK

Registarski broj upisa u imenik: 133/2010

Datum upisa: 2010-06-29

Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta

Klasa:UP/I-330-01/10-01/226;Ur.br:526-05-01-01/2-10-2

Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta: 2010-06-18

Osiguravajuće društvo Jadransko osiguranje d.d.

IMENIK AGENATA

Registarski broj: 139/2010

Ime i prezime: Marijo Cukar, diplomirani pravnik

Datum polaganja ispita: 30.06.2009

Datum upisa u imenik: 07.06.2010

Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta: Klasa:UP/I-330-01/10-01/225;Ur.br:526-05-01-01/2-10-2

Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta: 28.05.2010

#posredovanje #agencija #nekretnine #posrednici #kupnja #prodaja #najam #zakup #kuća #stan #zemljište #novogradnja #starogradnja

bottom of page