top of page

Analiza predmeta i prikupljanje isprava

Analiza predmeta obuhvaća sljedeće:

- dostava postojeće dokumentacije od strane naručitelja

- poslovi koji se odnose na utvrđivanje stvarnog stanja i problematiku vezanu za određenu vrstu nekretnine

- temeljem prikupljene postojeće dokumentacije utvrđivanje problema same nekretnine, te upućivanje naručitelja na rješavanje određene vrste problema te potrebne radnje za otklanjanje istih

- dostava analize sa svim potrebnim radnjama naručitelju

 

 

Prikupljanje isprava obuhvaća sljedeće radnje:

- ishođenje uporabne dozvole temeljem uvjerenja o evidentiranju građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine i za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine (za ostale građevine prema posebnoj ponudi, ovisno o veličini zgrade i potrebnim ispravama, te stupnju postojećih isprava)

- prikupljanje vlasničke dokumentacije za neupisane vlasnike i druge subjekte

- izvatke iz zemljišne knjige

- zajednički izvadak iz zemljišne knjige položenih ugovora

- posjedovni list s identifikacijom

- kopija katastarskog plana

- postojeća građevinska dozvola (ukoliko se nalazi u arhivu/nadležnim uredima)

- postojeća uporabna dozvola (ukoliko se nalazi u arhivu/nadležnim uredima)

- postojeće rješenje o dodjeli zemljišta (ukoliko se nalazi u arhivu/nadležnim uredima)

- uvjerenje o vremenu izgrađenosti objekta do 15. veljače 1968. godine

- prikupljanje potrebne dokumentacije u svrhu podnošenja zahtjeva za dobivanje uporabne dozvole

- sudjelovanje na očevidu u prisutnosti dionika postupka ishođenja

- ishođenje uporabne dozvole

- dostava uporabne dozvole nalogodavcu

#građevinskadozvola #uporabnadozvola #uvjerenje #katastar #posjedovnilist #zemljišneknjige #gruntovnica #izvadak #vlasničkilist #građevina #imovina #imovinskopravni #poslovi

bottom of page